Vad är Craps och kan man spela online? - Casino24

Vad är Craps och kan man spela online? - Casino24

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Craps bonus.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Peders Casinoskola 4 Craps

Wikipedia information om Craps

Craps Craps är ett tärningsspel som är ett synnerligen populärt hasardspel i USA, och som är känt världen över från amerikanska gangsterfilmer och krigsromaner. Vid spel i privata sammanhang utgörs spelutrustningen av enbart två tärningar; vid spel på kasinon tillkommer ett speciellt spelbord, marker och annan rekvisita. Deltagarna turas om att vara shooter, det vill säga den som kastar tärningarna. Shootern satsar först ett valfritt belopp, som de övriga deltagarna kan sätta emot, och gör sedan ett öppningskast, kallat come out. Tre olika situationer kan uppkomma efter öppningskastet: (1) Ögonsumman blir 7 eller 11. Spelaren har då gjort en natural och vinner insatserna. (2) Ögonsumman blir 2, 3 eller 12. Detta kallas för craps och spelaren förlorar sin insats. (3) Ögonsumman blir 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Det tal som slagits kallas för point (poäng). Spelaren ska fortsätta kasta, och vinner om samma poäng kommer upp igen innan talet 7 slås; övriga ögonsummor bortses ifrån. Kommer 7 upp innan poängtalet, förlorar spelaren och lämnar tärningarna vidare till nästa spelare i tur.En av orsakerna till spelets popularitet är att alla deltagare är aktivt engagerade. Förutom att satsa på utfallet av öppningskastet kan deltagarna under spelets gång inbördes överenskomma om andra former av vad, till exempel om huruvida ett närmast följande kast ska eller inte ska resultera i en specifik ögonsumma.

Vad menas med ordet Craps?

  • Uttryck som används när två tärningar kastas och båda kommer upp och visar en plats.

Sökningar relaterade till Craps

craps regler

craps rules

craps table

craps online

craps history

craps odds

how to play craps